Chat with us, powered by LiveChat

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez:

Panią Ewą Derc, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewa
Derc z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna, nr 1, lok. 316, 00-013 Warszawa, NIP 5842604741,
REGON 366594220
i
Pana Piotra Pałkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Pałka z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna, nr 1, lok. 316, 00-013 Warszawa, NIP 5882327928,
REGON 366595426

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie przetwarza dane osobowe zgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych [1] (dalej jako: RODO).

 • administrator danych osobowych: Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. (dalej
  jako: Kancelaria) w Warszawie (00-013), ul. Jasna 1/316, adres do doręczeń: ul. Ogarna
  66/67 lok. 11, 80-826 Gdańsk;
 • dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej, w celu zatrudnienia,
  rekrutacji, jak również w celu weryfikacji przekazywanych danych, na podstawie art. 6 ust
  1 pkt a, b i c RODO;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
  przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
  podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
  narusza przepisy RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)