Chat with us, powered by LiveChat

Witamy

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe
– łac. Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij.
Horacy, Epistulae I, 2,40.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej
Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc z siedzibą w Warszawie.

Korzystając z naszej pomocy prawnej otrzymują Państwo gwarancję najwyżej jakości świadczonych usług prawnych.

Zakres usług

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje wszelkie sprawy zlecone Kancelarii z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rynku finansowego, prawa nieruchomości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółdzielczego, prawa konsumenckiego, prawa karnego oraz innych gałęzi prawa, w tym:

Sprawy korporacyjne

sprawy sądowe i administracyjne

sprawy legislacyjne

sprawy międzynarodowe

Compliance Management System

ochrona prawna wizerunku

W ramach stałej obsługi prawnej,
stosowane są następujące zasady rozliczeń:

  • Rozliczenie godzinowe, gdzie wysokość wynagrodzenia Kancelarii określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o stawkę godzinową, ustaloną przez Strony,
  • Wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest stała i określona stawką miesięczną,
  • W niektórych przypadkach dodatkowym elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy,
  • Przy prowadzeniu spraw sądowych oraz obsłudze konkretnych projektów, wysokość wynagrodzenia Kancelarii ustalana jest z Klientem odrębnie dla każdej sprawy.

Kancelaria jest otwarta na potrzeby Klienta i jego sugestie,
co do oczekiwań w zakresie obsługi prawnej.

Wspólnicy

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc z siedzibą w Warszawie
to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawna o zasięgu europejskim.

Świadczymy usługi prawne w kraju i za granicą.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych przekłada się na sukces naszych Klientów.

Radca prawny Ewa Derc

(Nr wpisu GD/GD/2841)

Ewa Derc (Nr wpisu GD/GD/2841), zdobyła doświadczenie podczas wieloletniej pracy w kancelarii radcy prawnego i kancelarii adwokackiej oraz w podmiotach gospodarczych. Posiada długoletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej organów statutowych podmiotów gospodarczych oraz reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Certyfikowany compliance officer. Inspektor ochrony danych. Współpracownik Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor dedykowanego sektorowi biuletynu. Autorka szeregu publikacji naukowych w szczególności - J.Jankowski, E.Derc, P.Pałka, Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej - Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 185-188, która powoływana była m.in. przez M. Wrzołek - Romańczuk oraz B. Zdziennickiego. Autorka Poradnika nt. RODO dla komorników sądowych (Nowa Currenda, Mięsięcznik Komorników Sądowych, nr 2/2018) oraz Przewodnika po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych (Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Wydanie 1/2018). Współpracuje między innymi z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową oraz Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zrzeszającym ponad 500 spółdzielni mieszkaniowych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz analityki finansowej. Łączy wykształcenie prawnicze ze znajomością analityki finansowej. Z sukcesami prowadzi postępowania sądowe oraz administracyjne Klientów.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2007-2011). Stypendystka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (2013-2015). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2014-2015). Ukończenie kursu z zakresu compliance organizowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska (2016), zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym. Absolwent studiów  podyplomowych,  Analityk  finansowy,  Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (2017-2018 r.).

Prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim.

zwiń

Radca prawny Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych oraz Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Koordynator Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor prowadzący dedykowanego sektorowi biuletynu.  Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz prawa finansowego. Członek grupy roboczej ds. innowacji finansowych przy KNF (FinTech). Współpracuje m.in. ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, spółdzielniami oraz dużymi podmiotami gospodarczymi. Przedstawiciel Polski w ramach inicjatywy państw Grupy V4 w sprawie nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej.

Head of Compliance zrzeszającej instytucji finansowej, Koordynator Centrum Compliance, Redaktor prowadzący Biuletynu Centrum Compliance, Editor - in - Chief Polish Housing Cooperatives Monitor, Redaktor Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź, Członek zespołu roboczego ds.FinTech przy KNF, Członek Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego, Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, Przedstawiciel Polski w ramach działań Grupy Wyszehradzkiej na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej, trener/wykładowca, prowadzący szkolenia z zakresu Compliance Managament System dla sektora rynku finansowego i nie tylko, w tym dla Ukraińskich Unii Kredytowych, autor publikacji m.in. z zakresu prawa rynku finansowego, prawa spółdzielczego, prawa nieruchomości oraz prawa Unii Europejskiej.


Posiada/Ukończył: (2018 r.) Szkolenie Specjalistyczny Certyfikat Compliance w FinTech, Innowacje w zakresie usług płatniczych, Big Data w FinTech, Zastosowanie technologii Blockchain w FinTech; (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) szkolenie w zakresie: Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) szkolenie w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

Ukończył aplikację radcowską z dniem 31 grudnia 2014 r. Egzamin radcowski przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. zakończony wynikiem pozytywnym. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (2007-2011). Stypendysta Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Laureat uczelniany konkursu Primus Inter Pares - Najlepszy Student Roku 2008. Laureat konkursu ,,Zostań negocjatorem” pod patronatem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim.

zwiń

Radca prawny Piotr Pałka

(Nr wpisu GD/GD/2723)

Of Counsel

Adwokat Michał Roszczynialski

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego oraz pozostałych rynków finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największej kancelarii prawnej na Pomorzu, następnie w czołowej firmie z branży energetycznej w Trójmieście. Od 2013 roku prowadzi Kancelarię, w ramach której świadczy usługi doradcze z zakresu Compliance i bieżącej obsługi prawnej o profilu finansowym, w szczególności ubezpieczeniowym. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów związanych z funkcją zgodności z przepisami, w tym dotyczących systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących umów z instytucjami finansowymi. Reprezentował m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organami nadzoru, w tym Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, czy też Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Autor artykułu pt. „Funkcja compliance w zakładach ubezpieczeń w świetle Wypłacalność II” w książce „Uczciwa regulacja rynków finansowych. Nadużycia (misconduct). Legislacja. Nadzór finansowy” wydanej przez Oficynę Allerhanda pod redakcją dra Wojciecha Rogowskiego.

Prelegent na Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FINREG w 2019 roku z wykładem „Adekwatność inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów. Nowe regulacje, a problem misselingu”.

zwiń

Publikacje

P.Pałka, Świeży chleb to nie cel mieszkaniowy, Rzeczpospolita, 1 marca 2019;

P.Pałka, Podatek śmieciowy i opłata produktowa – pomysły na problem z odpadami i ich segregacją, Rzeczpospolita, 18 luty 2019;

E.Derc, Plan kontroli sektorowych nie podoba się spółdzielniom, Dziennik Gazeta Prawna, 12 luty 2019;

P.Pałka, Spółdzielcy będą dalej płacić za użytkowanie wieczyste, Rzeczpospolita, 4 luty 2019;

P.Pałka, Zmieniło się prawo, lokatorzy chcą odzyskać pieniądze, Rzeczpospolita, 24 stycznia 2019;

P.Pałka, Opóźnienia w Urzędach, a u notariuszy i w sądach niepewność, Dziennik Gazeta Prawna, 18 stycznia 2019, C6-9;

P.Pałka, Uwłaszczenie: Spółdzielcy mówią nie, Dziennik Gazeta Prawna, 2 stycznia 2019, C1;

P.Pałka, O bonifikatach przy przekształceniu użytkowania wieczystego, Administrator i Menedżer Nieruchomości, (12) 2018;

P.Pałka, O zastosowaniu przepisu art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali, Administrator i Menedżer Nieruchomości, (11) 2018;

P.Pałka, Udziały i wpisowe po 9 września 2017, Domy spółdzielcze. 10 (815) 2018, s. 10-11;

E.Derc, Wykreślenie lub wykluczenie członka z rejestru członków spółdzielni, Administrator i Menedżer Nieruchomości, (10) 2018;

E.Derc, Compliance w kancelarii komorniczej, Nowa Currenda, Miesięcznik Komorników Sądowych, nr 7/2018;

E.Derc, Przewodnik po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych, Warszawa 2018, ss. 524;

E.Derc, Poradnik nt. RODO dla komorników sądowych, Nowa Currenda, Miesięcznik Komorników Sądowych, nr 2/2018;

J.Jankowski, P.Pałka, Rewizja ustaw spółdzielczych Polsce w świetle uchwały Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe z dnia 3 kwietnia 2014 r., [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe pod red. A.Herbet, J.Misztal-Konecka, P.Zakrzewski, Lublin 2017, s. 89-96;

J.Jankowski, P.Pałka, Charakter prawny zasad ładu korporacyjnego w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych oraz banków spółdzielczych jako instytucji nadzorowanych przez KNF [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe pod red. A.Herbet, J.Misztal-Konecka, P.Zakrzewski, Lublin 2017, s. 205-212;

J.Jankowski, P.Pałka, Ustawa prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. wraz z wykazem ważniejszych tez orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wybranych najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015, ss. 182;

J.Jankowski, P.Pałka, Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w umowach  i regulaminach spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd wybranych niedozwolonych postanowień umownych z obszaru działalności spółdzielni mieszkaniowych, Pieniądze i Więź 2015, nr 67, s. 81-87;

E.Derc, Rozczarowujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK, Tęcza Polska, nr 9, wrzesień 2015;

E.Derc, Wywiad z Prezesem Kasy Krajowej Rafałem Matusiakiem nt. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK, Tęcza Polska, nr 9, wrzesień 2015;

J.Jankowski, E.Derc, Przewodnik dla nauczycieli i uczniów, jak założyć spółdzielnię uczniowską, Warszawa 2014;

J.Jankowski, E.Derc, Potrzeba ustawowego uregulowania statusu spółdzielni uczniowskich, czyli  w jakim kierunku zmierzają prace sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego?, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 178-184;

P.Pałka, Tajemnica prawnie chroniona w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (aspekty praktyczne w zarysie), Pieniądze i Więź 2014, nr 65, s. 136-141;

J.Jankowski, P.Pałka, Przyszłość i rola spółdzielczości energetycznej w Polsce – autorski projekt ustawy o spółdzielniach energetycznych,  Pieniądze i Więź 2014, nr 65, s. 154-161;

J.Jankowski, E.Derc, P.Pałka, Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej – Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 185-188;

J.Jankowski, P.Pałka, Definicja legalna spółdzielni w prawie pierwotnym Unii Europejskiej, Założenia zmian, Pieniądze i Więź 2014, nr 63, s. 104-109;

P.Pałka, Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze powinny stać się normami prawa Unii Europejskiej, Mieszkalnictwo 2014, nr 2 (7), s. 49-52;

J.Jankowski, P.Pałka, Będzie ustawa umożliwiająca przekształcanie spółek prawa handlowego  w spółdzielnie?, Pieniądze i Więź 2014, nr 62, s. 90-99 (autor projektu ustawy o zmianie ustawy  o sporcie stanowiącej załącznik do artykułu);

A.Burzak,M.Okoń,P.Pałka, Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012, ss. 480;

P.Pałka, Pojęcie konsumenta i jego prawa w obrocie cywilnoprawnym, Gdynia 2011, ss. 102;

P.Pałka, Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej (tendencje rozwojowe), Pieniądze i Więź 2011, nr 50, s. 176-193;

P.Pałka, Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia cywilnoprawne, Pieniądze i Więź 2009, nr 45, s. 80-84.

Zobacz wszystkie publikacje

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera Kancelarii

Kontakt

Derc Pałka Kancelaria

Radców Prawnych sc

ul. Jasna 1 lok. 316,

00-013 Warszawa

adres do doręczeń:

ul. Ogarna 66/67 lok. 11

80-826 Gdańsk

kancelaria@dercpalka.pl

+ 48 505 093 671

NIP: 5252700946

REGON: 366595159