Chat with us, powered by LiveChat

Witamy

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe
– łac. Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij.
Horacy, Epistulae I, 2,40.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej
Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc z siedzibą w Warszawie.

Korzystając z naszej pomocy prawnej otrzymują Państwo gwarancję najwyżej jakości świadczonych usług prawnych.

Zakres usług

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje wszelkie sprawy zlecone Kancelarii z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rynku finansowego, prawa nieruchomości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółdzielczego, prawa konsumenckiego, prawa karnego oraz innych gałęzi prawa, w tym:

Sprawy korporacyjne

sprawy sądowe i administracyjne

sprawy legislacyjne

sprawy międzynarodowe

Compliance Management System

ochrona prawna wizerunku

W ramach stałej obsługi prawnej,
stosowane są następujące zasady rozliczeń:

  • Rozliczenie godzinowe, gdzie wysokość wynagrodzenia Kancelarii określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o stawkę godzinową, ustaloną przez Strony,
  • Wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest stała i określona stawką miesięczną,
  • W niektórych przypadkach dodatkowym elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy,
  • Przy prowadzeniu spraw sądowych oraz obsłudze konkretnych projektów, wysokość wynagrodzenia Kancelarii ustalana jest z Klientem odrębnie dla każdej sprawy.

Kancelaria jest otwarta na potrzeby Klienta i jego sugestie,
co do oczekiwań w zakresie obsługi prawnej.

Wspólnicy

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc z siedzibą w Warszawie
to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawna o zasięgu europejskim.

Świadczymy usługi prawne w kraju i za granicą.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych przekłada się na sukces naszych Klientów.

Radca prawny Ewa Derc

(Nr wpisu GD/GD/2841)

Ewa Derc (Nr wpisu GD/GD/2841), zdobyła doświadczenie podczas wieloletniej pracy w kancelarii radcy prawnego i kancelarii adwokackiej oraz w podmiotach gospodarczych. Posiada długoletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej organów statutowych podmiotów gospodarczych oraz reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Certyfikowany compliance officer. Inspektor ochrony danych. Współpracownik Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor dedykowanego sektorowi biuletynu. Autorka szeregu publikacji naukowych w szczególności - J.Jankowski, E.Derc, P.Pałka, Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej - Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 185-188, która powoływana była m.in. przez M. Wrzołek - Romańczuk oraz B. Zdziennickiego. Autorka Poradnika nt. RODO dla komorników sądowych (Nowa Currenda, Mięsięcznik Komorników Sądowych, nr 2/2018) oraz Przewodnika po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych (Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Wydanie 1/2018). Współpracuje między innymi z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową oraz Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zrzeszającym ponad 500 spółdzielni mieszkaniowych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz analityki finansowej. Łączy wykształcenie prawnicze ze znajomością analityki finansowej. Z sukcesami prowadzi postępowania sądowe oraz administracyjne Klientów.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2007-2011). Stypendystka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (2013-2015). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2014-2015). Ukończenie kursu z zakresu compliance organizowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska (2016), zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym. Absolwent studiów  podyplomowych,  Analityk  finansowy,  Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (2017-2018 r.).

Prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim.

zwiń

Radca prawny dr Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Kierownik Działu Compliance. Koordynator Centrum Compliance. Założyciel i wspólnik w Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, więcej na https://dercpalka.pl/. Wykładowca i szkoleniowiec. Komentator Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazeta Prawna. W 2017 r. członek zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów Unii Kredytowych, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU) za projekt badawczy Credit Unions’ Compliance Management Systems. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. Redaktor kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź.

Posiada/Ukończył: (2021) uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych, obrona rozprawy doktorskiej pt. ,,Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej’’; (2019r.) kurs AML oficer. Poziom 2 (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2018 r.) Certyfikowany compliance officer w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

zwiń

Radca prawny dr Piotr Pałka

(Nr wpisu GD/GD/2723)

ZESPÓŁ

Radca prawny Dominik Niszczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 2016 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Zdobywał doświadczenie pracując dla renomowanych olsztyńskich kancelarii, a także prowadząc własną działalność. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji osób prawnych jak i fizycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa upadłościowego, prawa spółdzielczego, prawa spadkowego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa ubezpieczeniowego. Cechuje go cierpliwość, skrupulatność oraz skuteczność w działaniu.

zwiń

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, a także prawa rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, w tym w prowadzeniu postępowań sądowych. Jego bardzo dobra znajomość przepisów prawa procesowego przekłada się na sukcesy naszych Klientów.

zwiń

Adwokat Bartłomiej Rąpca

Adwokat Katarzyna Wiewiór

Adwokat Katarzyna Wiewiór

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa karnego, a także ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, w tym w prowadzeniu postępowań sądowych.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, ale także w ramach współpracy z wiodącym wydawnictwem prawniczym.

Adwokat od 2017 r., po odbyciu aplikacji pod auspicjami Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo.

Włada językiem angielskim, w tym w zakresie terminologii prawniczej.

zwiń

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego oraz pozostałych rynków finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największej kancelarii prawnej na Pomorzu, następnie w czołowej firmie z branży energetycznej w Trójmieście. Od 2013 roku prowadzi Kancelarię, w ramach której świadczy usługi doradcze z zakresu Compliance i bieżącej obsługi prawnej o profilu finansowym, w szczególności ubezpieczeniowym. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów związanych z funkcją zgodności z przepisami, w tym dotyczących systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących umów z instytucjami finansowymi. Reprezentował m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organami nadzoru, w tym Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, czy też Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Autor artykułu pt. „Funkcja compliance w zakładach ubezpieczeń w świetle Wypłacalność II” w książce „Uczciwa regulacja rynków finansowych. Nadużycia (misconduct). Legislacja. Nadzór finansowy” wydanej przez Oficynę Allerhanda pod redakcją dra Wojciecha Rogowskiego.

Prelegent na Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FINREG w 2019 roku z wykładem „Adekwatność inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów. Nowe regulacje, a problem misselingu”.

zwiń

Adwokat Michał Roszczynialski

Radca prawny Anna Łabiak

Radca prawny Anna Łabiak świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Pomaga Klientom w tworzeniu przedsiębiorstw i rozpoczynaniu przez nich działalności na rynku jak i w dalszym ich rozwoju. Zapewnia profesjonalne wsparcie tak, aby nie tylko doradzać, ale przede wszystkim szukając najkorzystniejszych rozwiązań prawnych rzeczywiście rozwiązywać problemy Klientów. Prowadzi obsługę prawną w zakresie:

- tworzenia i opiniowania wszelkiego rodzaju umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością Klienta,
- prowadzenia rozmów i negocjacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
- prowadzenia i reprezentowania Klientów w sprawach sądowych, podatkowych i administracyjnych.

zwiń

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W 2019 rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Otrzymała wyróżnienie dla najlepszych aplikantów radcowskich w 2020 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w trójmiejskich kancelariach prawnych oraz praktyki w organach sądownictwa i prokuratury. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. W codziennej pracy zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych i umów, a także wsparciem merytorycznym klienta na etapie przedsądowym.

zwiń

Radca prawny Julita Treder-Marek

Aplikant radcowski Roksana Kowalska

Aplikant radcowski. Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Kancelariach Radcowskich i Adwokackich. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim determinacją w rozwiązywaniu napotkanych problemów prawnych. Odpowiedzialna m.in. za monitorowanie aktualnego stanu orzecznictwa oraz wstępną analizę akt spraw oraz wspieranie zespołu Kancelarii w trakcie prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych i korporacyjnych.

zwiń

Publikacje

P.Pałka, Czy aquapark może być basenem? Dziennik Gazeta Prawna, 29 października 2020;

P.Pałka, Zakaz konferencji online? Prawnicy pukają się w czoło, firmy szukają wyjścia z sytuacji, Dziennik Gazeta Prawna, 21 października 2020;

P.Pałka, Koronawrius: siłownie i kluby fitness zamknięte bez podstawy prawnej, Rzeczpospolita, 19 października 2020;

P.Pałka, Załóż maseczkę także w domu – kiedy grozi mandat za brak osłony na twarzy w bloku lub kamienicy, Rzeczpospolita, 13 października 2020;

P.Pałka, Koronawirus. Maseczki trzeba nosić również w bloku. Za jej brak grozi wysoki mandat, Gazeta Wyborcza, 13 października 2020;

P.Pałka, Koronawirus: czy trzeba płacić za wesele, które się nie odbyło, Rzeczpospolita, 27 września 2020;

P.Pałka, W urzędzie telefon głuchy, a terminów online brak – jak magistraty funkcjonują w czasie pandemii, 7 września 2020;

P.Pałka, Atrakcyjne oferty po okazyjnej cenie? Tak naciągają turystów, Interia.pl, 18 sierpnia 2020;

P.Pałka, Urlop w czasie koronawirusa: ubezpieczenie się przyda, ale nie każde nas dobrze ochroni, Rzeczpospolita, 6 sierpnia 2020;

P.Pałka, Kłopoty posiadaczy mieszkań własnościowych. Wyrok TK nie rozwiązał ich sytuacji, Money.pl, 17 czerwca 2020;

P.Pałka,  Czy rząd wesprze wszystkich potrzebujących, Rzeczpospolita, 21 maja 2020;

P.Pałka, Odroczone opłaty i tak trzeba będzie kiedyś uregulować, Rzeczpospolita, 7 maja 2020;

P.Pałka, Dopłaty do czynszu od rządu. Ile będzie można otrzymać ? Biznes Radio Zet, 27 kwietnia 2020;

P.Pałka, Dłuższe terminy i gwarancja braku podwyżki czynszu, Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2020;

P.Pałka, Koronawirus a zawieszenie biegu terminów: to sądy zdecydują, jak intepretować przepis, Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2020;

P.Pałka, Dezynfekcja klatek schodowych też kosztuje. Czynsze za mieszkanie mogą pójść w górę, Money.pl, 26 marca 2020;

P.Pałka, Świeży chleb to nie cel mieszkaniowy, Rzeczpospolita, 1 marca 2019;

P.Pałka, Podatek śmieciowy i opłata produktowa – pomysły na problem z odpadami i ich segregacją, Rzeczpospolita, 18 luty 2019;

E.Derc, Plan kontroli sektorowych nie podoba się spółdzielniom, Dziennik Gazeta Prawna, 12 luty 2019;

P.Pałka, Spółdzielcy będą dalej płacić za użytkowanie wieczyste, Rzeczpospolita, 4 luty 2019;

P.Pałka, Zmieniło się prawo, lokatorzy chcą odzyskać pieniądze, Rzeczpospolita, 24 stycznia 2019;

P.Pałka, Opóźnienia w Urzędach, a u notariuszy i w sądach niepewność, Dziennik Gazeta Prawna, 18 stycznia 2019, C6-9;

P.Pałka, Uwłaszczenie: Spółdzielcy mówią nie, Dziennik Gazeta Prawna, 2 stycznia 2019, C1;

P.Pałka, O bonifikatach przy przekształceniu użytkowania wieczystego, Administrator i Menedżer Nieruchomości, (12) 2018;

P.Pałka, O zastosowaniu przepisu art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali, Administrator i Menedżer Nieruchomości, (11) 2018;

P.Pałka, Udziały i wpisowe po 9 września 2017, Domy spółdzielcze. 10 (815) 2018, s. 10-11;

E.Derc, Wykreślenie lub wykluczenie członka z rejestru członków spółdzielni, Administrator i Menedżer Nieruchomości, (10) 2018;

E.Derc, Compliance w kancelarii komorniczej, Nowa Currenda, Miesięcznik Komorników Sądowych, nr 7/2018;

E.Derc, Przewodnik po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych, Warszawa 2018, ss. 524;

E.Derc, Poradnik nt. RODO dla komorników sądowych, Nowa Currenda, Miesięcznik Komorników Sądowych, nr 2/2018;

J.Jankowski, P.Pałka, Rewizja ustaw spółdzielczych Polsce w świetle uchwały Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe z dnia 3 kwietnia 2014 r., [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe pod red. A.Herbet, J.Misztal-Konecka, P.Zakrzewski, Lublin 2017, s. 89-96;

J.Jankowski, P.Pałka, Charakter prawny zasad ładu korporacyjnego w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych oraz banków spółdzielczych jako instytucji nadzorowanych przez KNF [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe pod red. A.Herbet, J.Misztal-Konecka, P.Zakrzewski, Lublin 2017, s. 205-212;

J.Jankowski, P.Pałka, Ustawa prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. wraz z wykazem ważniejszych tez orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wybranych najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015, ss. 182;

J.Jankowski, P.Pałka, Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w umowach  i regulaminach spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd wybranych niedozwolonych postanowień umownych z obszaru działalności spółdzielni mieszkaniowych, Pieniądze i Więź 2015, nr 67, s. 81-87;

E.Derc, Rozczarowujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK, Tęcza Polska, nr 9, wrzesień 2015;

E.Derc, Wywiad z Prezesem Kasy Krajowej Rafałem Matusiakiem nt. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK, Tęcza Polska, nr 9, wrzesień 2015;

J.Jankowski, E.Derc, Przewodnik dla nauczycieli i uczniów, jak założyć spółdzielnię uczniowską, Warszawa 2014;

J.Jankowski, E.Derc, Potrzeba ustawowego uregulowania statusu spółdzielni uczniowskich, czyli  w jakim kierunku zmierzają prace sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego?, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 178-184;

P.Pałka, Tajemnica prawnie chroniona w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (aspekty praktyczne w zarysie), Pieniądze i Więź 2014, nr 65, s. 136-141;

J.Jankowski, P.Pałka, Przyszłość i rola spółdzielczości energetycznej w Polsce – autorski projekt ustawy o spółdzielniach energetycznych,  Pieniądze i Więź 2014, nr 65, s. 154-161;

J.Jankowski, E.Derc, P.Pałka, Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej – Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 185-188;

J.Jankowski, P.Pałka, Definicja legalna spółdzielni w prawie pierwotnym Unii Europejskiej, Założenia zmian, Pieniądze i Więź 2014, nr 63, s. 104-109;

P.Pałka, Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze powinny stać się normami prawa Unii Europejskiej, Mieszkalnictwo 2014, nr 2 (7), s. 49-52;

J.Jankowski, P.Pałka, Będzie ustawa umożliwiająca przekształcanie spółek prawa handlowego  w spółdzielnie?, Pieniądze i Więź 2014, nr 62, s. 90-99 (autor projektu ustawy o zmianie ustawy  o sporcie stanowiącej załącznik do artykułu);

A.Burzak,M.Okoń,P.Pałka, Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012, ss. 480;

P.Pałka, Pojęcie konsumenta i jego prawa w obrocie cywilnoprawnym, Gdynia 2011, ss. 102;

P.Pałka, Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej (tendencje rozwojowe), Pieniądze i Więź 2011, nr 50, s. 176-193;

P.Pałka, Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia cywilnoprawne, Pieniądze i Więź 2009, nr 45, s. 80-84.

Zobacz wszystkie publikacje

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera Kancelarii

Obserwuj nas

Kontakt

Derc Pałka Kancelaria

Radców Prawnych sc

ul. Jasna 1 lok. 318

00-013 Warszawa

adres do doręczeń:

ul. Ogarna 66/67 lok. 11

80-826 Gdańsk

Oddział w Gdańsku:

ul. Mariana Smoluchowskiego 8/4
80-214 Gdańsk

kancelaria@dercpalka.pl

+ 48 505 093 671

NIP: 5252700946

REGON: 366595159

Warszawa

Gdańsk